คุณเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไม่?

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่มักเกิดอย่างฉับพลัน1 โดยมีอาการเริ่มต้นคล้ายกับไข้หวัดธรรมดา หากเราทราบความแตกต่างของอาการไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดธรรมดา จะรักษาได้อย่างถูกต้องเร็วขึ้น

อาการของไข้หวัดใหญ่

อาการเริ่มต้นของโรคไข้หวัดใหญ่1,2

 • ไข้สูง (38°C - 40°C)
  (ในบางคนอาจไม่มีไข้)
 • ปวดตัว
 • ปวดหัว
 • หนาวสั่น
 • อ่อนเพลีย เมื่อยล้า
 • ไอ
 • เจ็บคอ
 • น้ำมูกไหล
 • ท้องเสีย อาเจียน
  (มักเกิดในเด็ก)

ผู้ป่วยแต่ละคนอาจมีอาการมากน้อยแตกต่างกัน บางคนเป็นทุกอาการ แต่บางคนเป็นแค่ 2-3 อาการ1

ไข้หวัดธรรมดา หรือ ไข้หวัดใหญ่?

สำหรับไข้หวัดธรรมดา อาการจะค่อยๆเป็นทีละน้อย ซึ่งต่างจากอาการของไข้หวัดใหญ่  โดยอาการของไข้หวัดมักจะมีดังนี้1

 

 • น้ำมูกไหล 
 • เจ็บคอ
 • ไอเล็กน้อยถึงปานกลาง
 • จาม

ในการรักษาไข้หวัดธรรมดา สามารถซื้อยาจากร้านขายยาบรรเทาอาการได้ 

ทายสิ ใครเป็นไข้หวัดใหญ่ หรือใครเป็นไข้หวัดธรรมดา 

มะลิ

อายุ: 5 ปี

อาการ:
น้ำมูกไหล เจ็บคอ ท้องเสีย

มะลิเป็นไข้หวัดใหญ่

แม้ว่าจะมีอาการน้ำมูกไหลและเจ็บคอเหมือนกับไข้หวัด แต่มะลิมีอาการท้องเสีย ซึ่งเป็นอาการของไข้หวัดใหญ่ในเด็ก

 

มะโน

อายุ: 17 ปี

อาการ:
ไอเล็กน้อย อาการค่อยๆเป็นทีละน้อย และจาม

มะโนเป็นไข้หวัดธรรมดา

นะโมมีอาการไอ ค่อยเป็นทีละน้อยซึ่งเป็นอาการของไข้หวัดไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่

 

 

จิง

อายุ: 42 ปี

อาการ:
มีไข้ (อย่างฉับพลัน) อ่อนเพลีย   คัดจมูก

จิงเป็นไข้หวัดใหญ่

จิงมีไข้อย่างเฉียบพลัน ซึ่งเป็นอาการสำคัญของไข้หวัดใหญ่

เจน

อายุ: 71 ปี

อาการ:
ปวดเมื่อยตัว ปวดหัว ไอ

เจนเป็นไข้หวัดใหญ่

ไอเป็นอาการแสดงได้ทั้งไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่  แต่เจน มีอาการปวดเมื่อยตัว ปวดหัว ร่วมด้วย ซึ่งเป็นอาการของไข้หวัดใหญ่ 

เมื่อสงสัยเป็นไข้หวัดใหญ่ ควรรีบปรึกษาเแพทย์โดยเร็ว

หากรู้สึกว่ามีอาการไม่สบาย ตามที่กล่าวข้างต้น ควรปรึกษาแพทย์โดยเร็ว

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่

ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ช่วยรักษาอาการและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่ เพราะยาออกฤทธิ์โดยตรงต่อเชื้อไวรัส ซึ่งต่างจากยาที่ใช้บรรเทาอาการที่หาได้ตามร้านขายยา3,4,5

 

References

 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Flu symptoms and complications. Available from: www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm. Last accessed: November 2019.
 2. Banning M. Br J Nurs 2005; 14(22): 1192–1197.
 3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Treatment. Available from:  www.cdc.gov/flu/treatment/whatyoushould.htm. Last accessed: November 2019.
 4. Klepser ME. Drugs 2014; 74(13): 1467–1479.
 5. Stiver G. CMAJ 2003; 168(1): 49–56.