ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่คืออะไร?

ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ออกฤทธิ์โดยตรงต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชื่อ influenza โดยยับยั้งไวรัสไม่ให้มีการแบ่งตัวเพิ่มในร่างกาย1  ยานี้ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น ไม่สามารถซื้อได้เองตามร้านขายยา


ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ออกฤทธิ์โดยตรงต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชื่อ influenza โดยยับยั้งไวรัสไม่ให้มีการแบ่งตัวเพิ่มในร่างกาย1 ยานี้ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น ไม่สามารถซื้อได้เองตามร้านขายยา

ประโยชน์ของยาต้านไวรัส: 

 • ย่นระยะเวลาการป่วย2,3
 • ลดความรุนแรงของอาการ2
 • ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่2–4

 

A box of tissues

หากไม่ใช้ยาต้านไวรัส อาการป่วยจากไข้หวัดใหญ่จะนานซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงาน การเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ2

คนส่วนใหญ่ที่เป็นไข้หวัดใหญ่อาจหายป่วยได้โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน, แต่คน กลุ่มเสี่ยง หากไม่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ถึงขั้นต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล หรือเสียชีวิต3

การให้ยาต้านไวรัส ช่วยลดความเสี่ยงที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล3-6 และการให้ยาโดยเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต6,7

จัดการไข้หวัดใหญ่ ก่อนไข้หวัดใหญ่จัดการคุณ  ปรึกษาแพทย์ว่าคุณควรได้ยาต้านไวรัสหรือไม่

เมื่อสงสัยเป็นไข้หวัดใหญ่ ควรปรึกษาแพทย์โดยเร็ว

หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่   APACI flu surveillance report

References

 1. Stiver G. CMAJ 2003; 168(1): 49–56.
 2.  Allen UD et al. Can J Infect Dis Med Microbiol 2006; 17(5): 273–284.
 3. Hayden FG & Pavia AT. J Infect Dis 2006; 194: S119–126.
 4. Wallick C et al. Poster presented at IDWeek. 3–7 October 2018. San Francisco, CA, USA.
 5. Uyeki TM et al. Clin Infect Dis 2019; doi: 10.1093/cid/ciy866.
 6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Morbidity and Mortality Weekly Report, 2011; 60: 1.
  Available from: www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6001.pdf. Last accessed: November 2019.
 7. Muthuri SG et al. Lancet Respir Med 2014; 2(5): 395–404.