ใครคือกลุ่มเสี่ยง?

 

ทุกคนมีโอกาสเป็นไข้หวัดใหญ่ 
แต่ในคนบางกลุ่มมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนมากกว่าคนทั่วไป  ซึ่งประกอบไปด้วย1

คนที่มีโรคเรื้อรังอยู่แล้ว อาจเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่1

  • ความผิดปกติทางระบบประสาทและการพัฒนาระบบประสาท

  • โรคหัวใจและปอดเรื้อรัง 
  • หอบหืด
  • ใช้แอสไพรินเป็นประจำ (ในกรณีอายุต่ำกว่า 19 ปี)

  • ผู้ป่วยภาวะอ้วนมาก(BMI>40)

  • ผู้มีความผิดปกติระบบเลือด ตับ ไต ระบบเผาผลาญ 
  • ผุ้มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง จากโรคหรือยากดภูมิคุ้มกัน 

References

  1.  Centers for Disease Control and Prevention (CDC). People at High Risk of Developing Serious Flu-Related Complications. Available from:  www.cdc.gov/flu/about/disease/high_risk.htm. Last accessed: November 2019.