ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ทำงานอย่างไร?

ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ออกฤทธิ์โดยตรงต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในร่างกาย1

เมื่อร่างกายติดเชื้อไวรัส ไวรัสจะแบ่งตัวและแพร่กระจายในร่างกาย2,3 ยาต้านเชื้อไวรัสจะยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสไม่ให้มีการแบ่งตัวเพิ่ม4
การใช้ยาต้านไวรัสจะช่วยรักษาอาการไข้หวัดใหญ่ได้ผลเร็วกว่าไม่ได้รักษาด้วยยาต้านไวรัส5

เพื่อให้ได้ผลการรักษาดีที่สุด ควรรีบพบแพทย์ภายใน 48 ชั่วโมง เมื่อรู้สึกว่ามีอาการไข้หวัดใหญ่6


 

ยาต้านไวรัส vs ยาบรรเทาอาการ 
หรือ ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ยาต้านไวรัส
ยาบรรเทาอาการ
ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
ต้องใช้ใบสั่งแพทย์1
ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์8
ส่วนใหญ่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์
ออกฤทธิ์โดยตรงต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่4
รักษาตามอาการ แต่ไม่ได้ออกฤทธิ์โดยตรงต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่8
ออกฤทธิ์ต่อเชื้อแบคทีเรีย แต่ไม่ได้ออกฤทธิ์โดยตรงต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่9 
 
ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ 4
ไม่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 8
ไม่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 9
ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่5,7
ไม่ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน8

ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อแบคทีเรีย แต่ไม่ช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่1,9,10  

No filter results

 • ยาต้านไวรัส
  • ต้องใช้ใบสั่งแพทย์1
  • ออกฤทธิ์โดยตรงต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่4
  • ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้4
  • ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่5,7
 • ยาตามร้านขายยา
  • ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์8
  • รักษาตามอาการ แต่ไม่ได้ออกฤทธิ์โดยตรงต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่8
  • ไม่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 8
  • ไม่ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน8
 • ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
  • ส่วนใหญ่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์
  • ออกฤทธิ์โดยตรงต่อเชื้อแบคทีเรีย9 
  • ไม่ช่วยยังยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่9
  • ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อแบคทีเรีย แต่ไม่ช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่1,9,10  
    

การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น อาจให้ผลร้ายมากว่าผลดี เนื่องจากทำให้เกิดการดื้อยาปฏิชีวนะ ร่างกายจะตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะลดลงหากมีการติดเชื้อแบคทีเรียในภายหลัง11

จัดการไข้หวัดใหญ่ ที่ต้นเหตุ ด้วยยาต้านเชื้อไวรัส 

อ่านเพิ่มเติมเรื่องความจริงหรือความเชื่อ ในการรักษาไข้หวัดใหญ่

จัดการไข้หวัดใหญ่ ก่อนไข้หวัดใหญ่จัดการคุณ ปรึกษาแพทย์ว่าคุณควรได้ยาต้านไวรัสหรือไม่

เมื่อสงสัยเป็นไข้หวัดใหญ่ ควรปรึกษาแพทย์โดยเร็ว


หาข้อมูลเพิ่มเติมไข้หวัดใหญ่      APACI flu surveillance report

References

 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). What You Should Know About Influenza (Flu) Antiviral Drugs: Fact Sheet, 2018. Available from:  www.cdc.gov/flu/pdf/freeresources/updated/antiviral-factsheet-updated.pdf. Last accessed: November 2019.
 2. Bouvier NM & Palese P. Vaccine 2008; 26(Suppl 4): D49–D53.
 3. Breitbart M & Rohwer F. Trends Microbiol 2005; 13(6): 278–284.
 4. Stiver G. CMAJ 2003; 168(1): 49–56.
 5. Allen UD et al. Can J Infect Dis Med Microbiol 2006; 17(5): 273–284.
 6. Lehnert R et al. Dtsch Arztebl Int 2016; 113(47): 799–807.
 7. Wallick C et al. Poster presented at IDWeek. 3–7th October 2018. San Francisco, CA. 
 8. Klepser M. Drugs 2014; 74(13): 1467–1479.
 9. Low D. Clin Microbiol Infect 2008; 14(4): 298–306.
 10. Bonten M. BMJ 2006; 332(7536): 248-249.
 11. World Health Organization (WHO). Antibiotic resistance. Available from:  www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance. Last accessed: November 2019.