ไข้หวัดใหญ่คืออะไร?

ไข้หวัดใหญ่ (Flu) คือ อาการป่วยที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ชื่อ Influenza  ซึ่งเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนที่ติดเชื้อไปสู่บุคคลอื่นผ่านทางการไอ, จาม ทำให้เชื้อไวรัสกระจายสู่อากาศดังนั้นควรปิดปาก จมูก ขณะไอ จาม และหมั่นล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ2

A picture of creased tissue

ไข้หวัดใหญ่ทำให้เกิดอาการหลายอย่าง แตกต่างกันไปในแต่ละราย เช่น รู้สึกเมื่อยล้า ปวดเนื้อตัว และมีไข้ 3,4

การชี้ชัดว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่นั้นยาก เพราะอาการไข้หวัดใหญ่บางส่วน คล้ายกับไข้หวัดธรรมดา

 
ลองเช็คดูว่าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไม่?

Green tissue box

ผลกระทบของไข้หวัดใหญ่?

ในแต่ละปีมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั่วโลกประมาณ 1,000 ล้านคน5 ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 5 ล้านคน และเสียชีวิต 650,000 คน

ไข้หวัดใหญ่ รุนแรงแค่ไหน?

ผู้ป่วยหลายคนอาจคิดว่าไข้หวัดใหญ่เป็นเรื่องเล็กน้อย อาจไม่ส่งผลกระทบ7–9  ในความเป็นจริงแล้ว ไข้หวัดใหญ่สามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง และอาจถึงขั้นเสียชีวิต ตามภาพที่ได้แสดงนี้4    

 • สมองอักเสบ
 •  ติดเชื้อในกระแสเลือด
 • มีการกำเริบของโรคที่เป็นอยู่ เช่น หอบหืด
 • กล้ามเนื้ออักเสบ
 • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
 • ปอดบวม
 •  อวัยวะภายในที่สำคัญล้มเหลว
Sick woman

ในสหรัฐอเมริกา แต่ละปีมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จำนวน 960,000 ราย ที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และในจำนวนนี้   มีผู้เสียชีวิต 79,000 คน10

พบว่าผลกระทบจากไข้หวัดใหญ่คล้ายคลึงกันทั้งในประเทศที่เป็นประเทศเขตร้อน, กึ่งเขตร้อน (ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) และเขตอบอุ่น (สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป)11

References

 1. Cowling B et al. Nat Commun 2013; 4: 1935.
 2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Healthy habits to help prevent flu. Available from: www.cdc.gov/flu/prevent/actions-prevent-flu.htm. Last accessed: November 2019.
 3. Banning M. Br J Nurs 2005; 14(22): 1192–1197.
 4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Flu symptoms and complications. Available from: www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm. Last accessed: November 2019.
 5. Krammer F et al. Nat Rev Dis Primers 2018; 4(1): 3. doi: 10.1038/s41572-018-0002-y.
 6. World Health Organization (WHO). Influenza (Seasonal). Available from:   www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal). Last accessed: November 2019.
 7. Evans MR et al. Br J Gen Pract. 2007; 57: 352–358.
 8. Cedraschi C et al. BMC Fam Pract 2013; 14: 15.
 9. Nowak G et al. Int J Environ Res Public Health 2018; 15(4): 711.
 10. Centers for Disease Control and Prevention. Estimated Influenza Illnesses, Medical visits, Hospitalizations, and Deaths in the United States — 2017–2018 influenza season. Available from:  www.cdc.gov/flu/about/burden/2017-2018.htm.  Last accessed: November 2019.
 11. Cowling B et al. Vaccine 2017; 35: 856–864.